Bijzondere kinderen

Ieder kind is uniek. Of het nu een beperking, handicap of een bijzonderheid in karakter heeft. Sommige van deze bijzondere kinderen hebben extra behoeften. Op deze pagina willen we je meer informatie geven over kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) (hier benoemd als autisme), hoog gevoelige kinderen (HSP) en de zgn. nieuwetijdskinderen (hierna afgekort als NTK). 
 
 
 
 
                                                      
Autisme
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen zien de wereld als een film maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto's, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.
 
Verwaarlozing, hechtingsproblematiek en traumatische ervaringen (bv bij weeskinderen) kan lijken op autisme maar is het niet.
 
Wat kan speltherapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) betekenen?
 • leren spelen en leren samen spelen
 • frustraties uiten en emoties verwerken
 • hun emotionele/sociale leeftijd doorspelen
 • zorgen voor ontspanning (bv bij depressie, eenzaamheid, isolement)
 • weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten
 • negatief denken ombuigen in positief denken
 • sociale vaardigheden oefenen 
 
Hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitieve kinderen zijn enorm gevoelig voor emoties en stemmingen van anderen, hebben last van licht, harde geluiden, etiketten in kleding (dragen graag loszittende kleding), hebben een hoge mate van rechtvaardigheidsgevoel, last van oneerlijkheid, hebben snel last van grote groepen mensen, stellen veel vragen en doen meer onderzoek dan leeftijdsgenoten, merken ontzettend veel op zodat ze snel overprikkeld raken, hebben intense emoties (kunnen echt vrolijk zijn, maar ook echt boos), hebben een goede intuïtie en volgen deze ook, luisteren op de eerste plaats naar hun hart, houden van diepzinnige gesprekken en niet van oppervlakkige gesprekken, zijn in een prikkelarme omgeving rustig en kunnen zich hier goed concentreren. Lees ook verder bij nieuwetijdskinderen.
                                     
 
Nieuwetijdskinderen
Wat zijn nieuwetijdskinderen.
NTK hebben zelf jou als ouder uitgekozen omdat jij ze nl. kan meegeven wat ze nodig hebben om zich in deze wereld te handhaven als mens. Ze zijn buitengewoon gevoelig. Je kind weet dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en dat we allemaal liefde zijn.
 
NTK denken in beelden en niet in woorden, hebben een rijke droomwereld, kunnen intuïtief dingen voorvoelen en opvallende uitspraken doen over zaken die nog kunnen gaan gebeuren, ze kunnen “spelen” met iemand die jij niet ziet en je het idee geven dat ze een verzonnen vriendje hebben of je ziet je kind kijken naar “iets” wat jij niet ziet. Gevoel komt eerst bij NTK en daarna pas het denken en vervolgens doen. De meeste volwassenen hebben geleerd eerst te denken vanuit hun hoofd en daarna te voelen. In ons huidige drukke leven vergeten we vaak te voelen en schakelen we dit voelen gemakshalve maar uit met als gevolg problemen op de lange duur. NTK voelen of je boos, verdrietig of blij bent (helderwetendheid). Je kan je je kind "helpen" door te erkennen van wat er is en niet hierover te liegen wat we maar al te vaak doen ("mama heb je hoofdpijn", "nee hoor"): een verkeerde rol die we spelen. Net als leraren die de kinderen o.a. onderwijzen om verdraagzaam te zijn, maar zelf boordevol oordelen zitten. Leraren die al lang de interesse voor hun werk hebben verloren, maar wel van kinderen verwachten dat ze opletten.
 
NTK luisteren niet naar je woorden, maar voelen, kijken en weten. Blijf je tegen je kind liegen, dan zal het zich op den duur zeer alleen gaan voelen door jouw ontkenning en zich terug gaan trekken door een gebrek aan vertrouwen in jou. Dit is een van de ergste dingen dat een NTK kan overkomen in zijn leven.  Door hier geen aandacht aan te schenken doe je jezelf enorm tekort: jezelf en je kind beter leren kennen, maar ook leren over het leven na de dood en de mogelijkheid om je oude onverwerkte emoties te verwerken ontneem je jezelf hiermee. Je eigen onverwerkte emoties kunnen naar boven komen omdat je kind ze ziet, weet en voelt. Of je het nou wilt of niet, je kind zal je ermee confronteren. Je herkent misschien je eigen gevoeligheid terug in je kind terwijl je dit in jezelf hebt onderdrukt. Je verdriet hierover kan ineens weer opkomen. Vaak heb je zelf als kind geleerd om je aan te passen en vooral niet op te vallen: "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" heb je in je jeugd waarschijnlijk regelmatig in je omgeving gehoord. Als je je kind dezelfde boodschap geeft dan ontken je niet alleen je eigen gevoeligheid en gevoelens maar ook de eigenheid van je kind! Het is belangrijk dat je de eigenheid van je kind respecteert om het nog leeft in een wereld die nog niet klaar voor hem is. Het klinkt zo logisch maar ze hebben een veilige, begripvolle en warme omgeving nodig die zich bewust is van de gevoeligheid van het kind.
 
NTK hebben een enorme liefde voor de natuur en dieren, waarmee ze vaak moeiteloos kunnen communiceren. Kinderen met een ongelooflijk hoog niveau van compassie, die verdriet voelen van anderen alsof het hun eigen is. Jij als ouder/verzorger mag ze leren omgaan met alle emoties die op ze afkomen. Kinderen komen vaak in situaties terecht dat ze overspoeld raken door emoties en gevoelens waardoor ze niet bij zichzelf kunnen blijven. Ze hebben dan tijd en rust nodig om zichzelf terug te trekken in eenzaamheid en tot zichzelf te komen. Stilte en contact met de natuur zijn dan ook erg belangrijk. 
 
NTK willen meestal dingen zelf doen en zelf ervaren en ze weten intuïtief heel goed wat ze nodig hebben. Door het kind de ruimte te geven en steeds te bevestigen in zijn eigen wijs-heid, ook al druist die soms in tegen jouw eigen ideeën die je (deels) mee hebt gekregen uit je eigen opvoeding, help je het. Je kind is hier om alle oude visies en denkbeelden overboord te gooien of te veranderen! 
Dit alles betekent niet dat je geen grenzen moet stellen, integendeel. Je kind mag leren hoe het hier op aarde werkt.
Het is super belangrijk om consequent te zijn en te blijven, wat niet altijd even makkelijk is. 
Staffen en belonen zijn vormen van manipuleren waar je kind niet gevoelig voor is: het zal zich hooguit van je afkeren. 
 
Wat kan speltherapie voor hoogsensitieve- en nieuwetijdskinderen betekenen?
 • frustraties uiten en emoties verwerken
 • zorgen voor ontspanning (bv bij eenzaamheid, isolement)
 • weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten
 • negatief denken ombuigen in positief denken
 • het aanreiken en oefenen van energetische oefeningen etc
 • praktische ondersteuning voor zowel kind als ouder/verzorger
 
Salifu uit Ghana 
 
Salifu komt uit een gezin van 3 kinderen. Vader is er niet meer. Moeder kan de zorg voor haar kinderen alleen niet aan. Ze heeft Salifu daarom weggestuurd, zomaar, de straat op. Salifu is dan ca. 6 jaar en heeft problemen met zijn been. In veel Afrikaanse landen schamen ouders zich nog als hun kind een handicap heeft en veel kinderen worden daarom in huis verstopt. Salifu heeft weinig kleding aan en loopt op blote voeten. Hij kan niet naar school vanwege geldgebrek en moet uit noodzaak hele dagen op straat lopen bedelen om zijn hongerige maag te stillen, ondertussen uitgelachen worden door buurtbewoners vanwege de afwijking aan zijn been. Slapen doet hij op de grond, in een leegstaande container. Dit was zijn leven de afgelopen 5-6 (!) jaren. Een schrijnend maar realistisch verhaal.

 

Praktijk voor speltherapie Venlo heeft na het horen van dit hartverscheurende verhaal besloten Salifu financieel te ondersteunen. Salifu gaat nu dagelijks mee met de schoolbus naar het Future Leaders UCC, een opvangcentrum waar straat- en weeskinderen gratis onderwijs krijgen. Hier krijgt hij tevens een warme maaltijd en op het einde van de dag geld om 's avonds eten en drinken te kunnen kopen.

 

Helaas zijn er behalve Salifu meer van deze kinderen met een soortgelijke achtergrond. Meer hulp is dan ook altijd welkom. Kijk op www.stichtingakosua.org voor meer informatie.

 
Al deze informatie is met grote zorg samengesteld.
Het is mogelijk dat gezien alle onderzoeken e.d. bepaalde informatie inmiddels achterhaald is.
Zodra dit bij ons bekend is, zal het direct aangepast worden..