Therapiemogelijkheden / reacties van ouders&verzorgers

Veroorzaakt het gedrag van je kind onenigheid in je gezin of tussen jou en je partner? Praktijk voor speltherapie Venlo is er juist voor deze kinderen die worstelen met wat dan ook wat hen uit balans brengt.

 

Speltherapie, beeldende therapie en muziektherapie (kindertherapie)

Speltherapie is een laagdrempelige therapievorm voor kinderen in de leeftijd van ca. 4 tot ca. 12 jaar die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Speltherapie is ook inzetbaar bij oudere jongeren die moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens (lees ook onder het kopje "Bijzondere kinderen"). Kinderen kunnen hun gevoelens, verlangens en angsten waarover ze (nog) niet kunnen praten wel uiten in spel! De kracht van de therapie zit dan ook in het spel. Met speltherapie verwerken kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. Daarnaast leren de kinderen hun eigen capaciteiten en hulpbronnen aan het spannen om zo weer in hun eigen kracht te komen staan wat hun zelfvertrouwen doet toenemen.  

 

Vertrouwenspersoon voor 10-ers

Voor kinderen die al wat vaardiger zijn in het onder woorden brengen van hun frustraties, angsten, gevoelens, emoties, zorgen etc bied ik mijn hulp aan in de vorm van een luisterend oor en het meezoeken naar een praktische oplossing voor het probleem. Naast alle perikelen rondom bv een echtscheiding kunnen ook onderwerpen aan bod komen als vriendjes en vriendinnetjes, school en pesten. Ik ben onpartijdig en oordeel niet over zowel papa als mama. Ik heb gemerkt dat met name de wat oudere kinderen hier veel behoefte aan hebben en deze gesprekken als enorm waardevol ervaren. Deze gesprekken samen geeft je kind meer innnerlijke rust, zet het terug in zijn kracht en doet zijn zelfvertrouwen groeien.

 

Lieve JIJ bijeenkomsten

Voor jongeren die zich anders voelen of misschien wel anders zijn. Jongeren die het gevoel hebben er alleen voor te staan in deze wereld (ook al hebben ze een thuis) of steeds op hun tenen moeten lopen, omdat hun omgeving hen niet begrijpt. Deze bijeenkomst heeft als doel dat de jongeren zich gehoord voelen en serieus genomen worden, dat jongeren mogen gaan horen dat er meer mensen zijn die zich voelen zoals zij. Ze mogen zich uitspreken over dat waar ze zo verdrietig van worden. Samen gaan we praktische oplossingen zoeken en kijken wat eenieder nodig heeft om zich begrepen te voelen. Deze bijeenkomsten vinden in groepsverband plaats (max. 8 personen). Het lotgenotencontact laat je kind zich minder eenzaam voelen en zorgt voor rust en toename van het zelfvertrouwen. Afhankelijk van het te bespreken vervolgthema wordt je kind in staat gesteld vervelende gebeurtenissen te gaan verwerken of het verwerkingsproces voort te zetten.  

 

EMDR, ook wel bilaterale stimulatie (voor zowel kinderen als volwassenen)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken die jou, of je kind, op dit moment nog steeds in de weg zitten. Hoe werkt EMDR? In de droomfase (REM-slaap) verwerken we ervaringen en bewerken we opgedane informatie. In de droomfase klapt ons brein als het ware open waardoor het een grotere verwerkingscapaciteit heeft. EMDR bootst die droomfase na. Terwijl jij stilletjes luistert naar zachte klikjes via een koptelefoon vertel en ervaar jij je nare gebeurtenis. Dit gebeurt in een aantal fases in een vaststaande volgorde. Hierdoor komt er een stroom van gedachten, beelden en gevoelens bij jou op gang. Dergelijke sessie leiden er doorgaans toe dat de herinnering langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliest: het wordt dus steeds gemakkelijker en minder pijnlijk of vervelend om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. De vervelende ervaring verliest dus zijn zwaarte en maakt het hanteerbaar in je dagelijkse leven.

 

Bron: emdr.nl en Alexander Bund

 

Hypnotherapie en regressie (voor zowel kinderen als volwassenen)

Hypnotherapie kan ingezet worden bij het verwerken van trauma's en andere nare ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, het opruimen van ingesleten patronen en het veranderen van ongewenst gedrag. Dit alles wat jou belemmert in je huidige leven. Vaak weet je de oorzaak hiervan, echter zijn veel ervaringen opgedaan in je vroege jeugd waardoor je je niet (meer) bewust bent van de oorzaak. Hypnotherapie en regressie geeft je de mogelijkheid om terug te keren naar je verleden. Al tijdens de sessies begint het verwerkingsproces. De suggesties die je tijdens de sessies aangereikt krijgt, brengen een veranderingsproces op gang en bevrijden je van obstakels uit je verleden. Zo kan je je vrijer en zelfverzekerder gaan voelen. Met regressie kan je tot de bron van je problemen komen en deze blijvend oplossen. 

 

De meeste kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan hypnotherapie met uitzondering van mensen die lijden aan zwaar psychiatrische problemen zoals borderline, psychose, schizofrenie of ernstige depressie, een zware verslavingsproblematiek hebben of gevoelsonderdrukkende medicijnen gebruiken.

 

En wat zeggen ouders/verzorgers van kinderen die al kindertherapie gevolgd hebben?

 • "Van een verlegen meisje dat nauwelijks haar vinger in de klas durfde op te steken, durft ze nu voor de klas iets te vertellen.

 • Onze zoon is veel rustiger en sterker geworden.

 • Ze heeft grote sprongen op school gemaakt.

 • Hij is nu minder heftig boos en korter boos.

 • We zijn ons door jou ervan bewust geworden dat we een hooggevoelige dochter hebben. Hier wisten we nog niets vanaf. Daarbij heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen en vindt ze zichzelf nu wel mooi.

 • Mijn zoon is nu rustiger, heeft een betere concentratie, zijn boze buien zijn geminimaliseerd, hij slaapt beter en zoekt nu toenadering tot mij.

 • Ze is opener, bereikbaarder, geeft nu haar mening, is assertiever, slaapt beter en heeft haar angst overwonnen.

 • De betrokkenheid en het meedenken hebben we het meest gewaardeerd van het traject.

 • Zeer prettige omgang en leerzame ervaring voor kind & ouder. 

 • Jij werkt vanuit een ander perspectief met ons kind dan wij als ouders en daar leren wij als ouders ook van.

 • Wij denken nog vaak aan je. Onze dochter is een gelukkig meisje dat haar plekje helemaal gevonden heeft. 

 • Ik herken haar niet meer terug en zij zichzelf ook niet. Maar dat was zeker niet gelukt zonder jou".