Therapievormen en ervaringen

VORMEN VAN THERAPIE BIJ PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE VENLO
 
Veroorzaakt het gedrag van je kind onenigheid in je gezin of tussen jou en je partner? Praktijk voor speltherapie Venlo is er juist voor deze kinderen die worstelen met wat dan ook wat hen uit balans brengt en het gezin waarvan ze onderdeel uitmaken. Onderstaand de mogelijkheden bij praktijk voor speltherapie Venlo. 
 

 

Speltherapie / kindertherapie 

Speltherapie is een laagdrempelige therapievorm voor kinderen in de leeftijd van ± 4 t/m 12 jaar die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Speltherapie is ook inzetbaar bij oudere jongeren die moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens (lees ook Bijzondere kinderen). Kinderen kunnen hun gevoelens, verlangens en angsten waarover ze (nog) niet kunnen praten wel uiten in spel! De kracht van de therapie zit dan ook in het spel. Met speltherapie verwerken kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. Daarnaast leren de kinderen hun eigen capaciteiten en hulpbronnen aanspreken om zo weer in hun eigen kracht te komen staan wat hun zelfvertrouwen doet toenemen.  

 

Speltherapie voor volwassenen

Loop je als volwassene op emotioneel- of sociaal gebied vast? Heb je geen trek in ellenlange praatsessies maar wil je wel lastige en verdrietige gebeurtenissen uit je leven gaan verwerken? Meld je dan aan!  Onbewuste gevoelens en behoeftes worden zichtbaar en geven je inzichten. De rouwverwerking wordt ingezet of wordt gecontinueerd. Dit zal jou meer innerlijke rust gaan geven waardoor jij beter in je vel komt te zitten.

 

Vertrouwenspersoon voor 10-ers 

Voor kinderen die al wat vaardiger zijn in het onder woorden brengen van hun gevoelens, frustraties, angsten en zorgen, biedt praktijk voor speltherapie Venlo haar hulp aan in de vorm van een luisterend oor en het mee zoeken naar een praktische oplossing voor het probleem. Naast alle perikelen rondom bijvoorbeeld een echtscheiding kunnen ook onderwerpen aan bod komen als vriendjes en vriendinnetjes, school en pesten. Praktijk voor speltherapie is onpartijdig en oordeelt over niemand. In de praktijk blijkt dat met name wat oudere kinderen hier veel behoefte aan hebben en deze gesprekken als enorm waardevol ervaren. Deze gesprekken samen geeft je kind meer innnerlijke rust, zet het terug in zijn kracht en doet zijn zelfvertrouwen groeien.

 

Lieve JIJ bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor jongeren die zich anders voelen of misschien wel anders zijn, die het gevoel hebben er alleen voor te staan (ook al hebben ze een thuis) of steeds op hun tenen lopen omdat hun omgeving hen niet begrijpt. Deze bijeenkomsten hebben als doel dat jongeren zich gehoord en serieus genomen voelen, dat jongeren horen dat er meer mensen zijn die zich voelen zoals zij. Ze mogen zich uitspreken over dat waar ze verdrietig van worden. Deze bijeenkomsten vinden in groepsverband plaats (max. 8 personen). Het contact met lotgenoten laat je kind zich minder eenzaam voelen en zorgt voor rust en meer zelfvertrouwen. Afhankelijk van het te bespreken vervolgthema wordt het in staat gesteld vervelende gebeurtenissen te gaan verwerken of het verwerkingsproces voort te zetten. Samen gaan we praktische oplossingen zoeken en kijken wat eenieder nodig heeft om zich begrepen te voelen.

 

EMDR / bilaterale stimulatie  (voor zowel kinderen als volwassenen)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken die je kind (of jou) op dit moment nog steeds in de weg zitten. Hoe werkt EMDR? In de droomfase (REM-slaap) verwerken we ervaringen en bewerken we opgedane informatie. In de droomfase klapt ons brein als het ware open waardoor het een grotere verwerkingscapaciteit heeft. EMDR bootst die droomfase na. Terwijl jij stilletjes luistert naar zachte klikjes via een koptelefoon vertel en ervaar jij je nare gebeurtenis. Dit gebeurt in een aantal fases in een vaststaande volgorde. Hierdoor komt er een stroom van gedachten, beelden en gevoelens bij je op gang. Dergelijke sessies leiden er doorgaans toe dat de herinnering langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker en minder pijnlijk/vervelend om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. De vervelende ervaring verliest dus zijn zwaarte en maakt het hanteerbaar in je dagelijkse leven.

 

Bron: emdr.nl en Alexander Bund

 

Hypnotherapie en regressie (voor zowel kinderen als volwassenen)

Hypnotherapie kan ingezet worden bij het verwerken van trauma's en andere nare ervaringen die je kind (of jij) heeft opgedaan in zijn leven. Maar ook bij het opruimen van ingesleten patronen en het veranderen van ongewenst gedrag. In een aantal gevallen is de oorzaak bekend maar is je kind er zich niet meer van bewust. Hypnotherapie/regressie geeft je kind de mogelijkheid om terug te keren naar zijn verleden. De suggesties die je kind tijdens de sessies aangereikt krijgt, brengen een veranderingsproces op gang en bevrijden je kind van obstakels uit zijn verleden. Zo kan het zich vrijer en zelfverzekerder gaan voelen. Met regressie kan je tot de bron van je problemen komen en deze blijvend oplossen. 

 

Let op: de meeste kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan hypnotherapie met uitzondering van mensen die lijden aan zwaar psychiatrische problemen zoals borderline, psychose, schizofrenie of ernstige depressie, een zware verslavingsproblematiek hebben of gevoelsonderdrukkende medicijnen gebruiken.

 

 

Reacties van ouders/verzorgers van cliënten bij praktijk voor speltherapie Venlo

 • "Van een verlegen meisje dat nauwelijks haar vinger in de klas durfde op te steken, durft ze nu voor de klas iets te vertellen.

 • Onze zoon is veel rustiger en sterker geworden.

 • Ze heeft grote sprongen op school gemaakt.

 • Hij is nu minder heftig boos en korter boos.

 • We zijn ons door jou ervan bewust geworden dat we een hooggevoelige dochter hebben. Hier wisten we nog niets vanaf. Daarbij heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen en vindt ze zichzelf nu wel mooi.

 • Mijn zoon is nu rustiger, heeft een betere concentratie, zijn boze buien zijn geminimaliseerd, hij slaapt beter en zoekt nu toenadering tot mij.

 • Ze is opener, bereikbaarder, geeft nu haar mening, is assertiever, slaapt beter en heeft haar angst overwonnen.

 • De betrokkenheid en het meedenken hebben we het meest gewaardeerd van het traject.

 • Zeer prettige omgang en leerzame ervaring voor kind & ouder. 

 • Jij werkt vanuit een ander perspectief met ons kind dan wij als ouders en daar leren wij als ouders ook van.

 • Wij denken nog vaak aan je. Onze dochter is een gelukkig meisje dat haar plekje helemaal gevonden heeft. 

 • Ik herken haar niet meer terug en zij zichzelf ook niet. Maar dat was zeker niet gelukt zonder jou".