Wat is speltherapie

Maak jij je als ouder/verzorger de laatste tijd zorgen omdat je kind zich anders gedraagt? Gedraagt je kind zich tegenwoordig wat onhandelbaar of brutaal? Reageert het erg gevoelig op dingen die gezegd of gevraagd worden? Mogelijk is je kind de laatste tijd wat stilletjes, trekt het zich terug en heb je geen idee wat er in zijn hoofdje omgaat. Is je kind bang om te gaan slapen of is het weer gaan bedplassen? Wordt je kind gepest of pest het zelf andere kinderen? Heeft het faalangst of legt het de lat erg hoog voor zichzelf?

 

Raak jij de grip kwijt op je kind? Maak jij je stiekem toch zorgen om je kind? Veroorzaakt het gedrag van je kind onenigheid in je gezin ? Laat mij jou dan helpen en zet speltherapie in voor jouw kind!

 

Als je kind beter in zijn vel zit, dan voel jij je als ouder ook beter! Het creëert een betere band tussen jou en je kind en tussen jou en je partner met een positievere sfeer binnen het gezin als gevolg. En dat al binnen enkele weken!

 

Wat is spel- en beeldende therapie (kindertherapie) ?

Speltherapie (incl. beeldende therapie) is een laagdrempelige behandelwijze voor kinderen in de leeftijd van ca. 4 tot ca. 12 jaar die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Speltherapie is ook inzetbaar bij oudere jongeren die moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens (lees ook onder het kopje "Bijzondere kinderen"). Kinderen kunnen hun gevoelens, verlangens en angsten waarover ze (nog) niet kunnen praten wel uiten in spel! Met speltherapie verwerken kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. De kracht van de therapie zit dan ook in het spel. Met beeldende therapie geeft het kind op een specifieke manier uiting aan zijn (onbewuste) gevoelens en gedachten, zodat heling plaats kan vinden.
 
Speltherapie is voor kinderen een leuke manier om hun frustraties te uiten en vervelende gebeurtenissen uit hun leven te verwerken. Het mooie van speltherapie is dat het datgene laat zien waar het kind mee worstelt. Het blijkt regelmatig dat kinderen dan ook een andere prioriteit aan een probleem geven dan de ouders. En voor veel kinderen is het prettiger om hun zorgen met een vreemde te bespreken dan met papa of mama.

Naast dat het voor kinderen (emotioneel gezien) hard werken is, is het fijn als ook de ouders/verzorgers meewerken door enthousiast te reageren op gemaakte creaties en hier bewust hun tijd voor te nemen. En door met hun kind dagelijks de bedachte affirmaties op te zeggen. De bijdrage van de ouders bepaalt dus mede het succes van de speltherapie, en daar gaat het toch om.

 
Hoe ga ik te werk? 
Eerst bouw ik een vertrouwensrelatie met je kind op. Ik volg je kind in zijn spel, breng onder woorden wat ik in het spel zie gebeuren en speel soms zelf mee. Ik leer zo de speeltaal van je kind begrijpen en kan op deze manier ondersteuning geven bij het uiten en verwerken van problemen.
Tieners praten vaak liever dan dat ze spelen. Met hen zijn counselinggesprekken, al dan niet in combinatie met spel, mogelijk.
 
Wanneer kan speltherapie ingezet worden? 
Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarbij speltherapie ingezet kan worden:
traumatische gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbaar iemand, echtscheiding, ziekenhuisopname, uithuisplaatsing, misbruik, mishandeling (slachtoffer of getuige hiervan zijn), verhuizing, heimwee, acceptatieproblemen zoals adoptie, ziekte, samengesteld gezin, gedragsproblemen zoals angsten, emotionele problemen zoals zich niet of niet goed kunnen uiten bij verdriet, angst of boosheid, een negatief zelfbeeld, te weinig zelfvertrouwen, niet lekker in je vel zitten, als ontspanning.

 

Speltherapie (waaronder beeldende therapie) kan bestaan uit:

- het spelen in o.a. de "zandbak"

- het maken en analyseren van tekeningen en schilderijen

- het doen van energetische- en ontspanningsoefeningen

- het aanreiken van praktische handvaten

- het samenwerken in een  herinneringsboek

- het voorlezen van therapeutische (zgn. "power") verhalen

- het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten

- het uitproberen van nieuw gedrag in een veilige omgeving

 

De spelsessies kunnen zowel in de praktijk als in de Venlose bossen plaatsvinden. In de vrije natuur, 

waar weinig prikkels zijn, doen we we leuke spelletjes op het gebied van:

- grenzen aangeven en verleggen

- risico's nemen

- leren vertrouwen

- zelfvertrouwen vergroten 

- woede en onmacht uiten

- mindfulness. 

 

Hoe werken kindertekeningen:

Gevoelens van je kind worden onbewust weergegeven in de tekening die het maakt. Door samen de tekening te analyseren wordt de tekening als het ware "levend" watje kind in contact brengt met de diepere lagen van zijn eigen psyche. Dit kan zelfs een begin zijn van een nieuw persoonlijk bewustwordingsproces. Een groeiproces met als doel "worden wie je werkelijk bent". Een proces waar menig ouder op latere leeftijd nog mee bezig is of zelfs nog niet mee begonnen is.

                                                         

Hoe werken energetische oefeningen:

Met dit soort oefeningen werken we met de energiestromen van het eigen lichaam om zo een zelfgenezend proces op gang te brengen. Afhankelijk van de problematiek krijgt je kind hier handvaten aangereikt. Wanneer je kind de oefeningen enkele keren per dag 3 weken lang met aandacht weet te doen, zal het voelen dat het lichaam eraan gewend is en er zelf om gaat "vragen". Het wordt steeds makkelijker om de oefeningen overal te doen en je kind krijgt er steeds meer baat bij. Leren naar het hart te luisteren, en oefeningen fout doen kan niet.

 

Hoe werken therapeutische verhalen:

Je kind herkent zichzelf (indirect) in het verhaal. Het leert zo zijn eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken en te gebruiken. Hierdoor leert je kind om te gaan met zijn angst/probleem/zorg. Het leert je kind om hier met andere kinderen/volwassenen over te praten en begrip voor elkaar te krijgen.