Wat is speltherapie

Maak jij je als ouder/verzorger de laatste tijd zorgen omdat je kind zich anders gedraagt? Misschien gedraagt je kind zich onhandelbaar en is het langer dan je gewend bent boos, brutaal of verdrietig. Of is je kind juist erg stilletjes en trekt het zich terug, heeft het moeite met slapen of is het weer gaan bedplassen. Mogelijk heeft je kind onlangs (of inmiddels langer geleden) iets vervelends of verdrietigs meegemaakt waar het nog mee worstelt en/of heb jij geen idee wat er in zijn hoofdje omgaat. 

 

Veroorzaakt het gedrag van je kind onenigheid in je gezin of tussen jou en je partner? Zet dan speltherapie in voor jouw kind! Als je kind beter in zijn vel zit, dan voel jij je als ouder ook beter! Het creëert een betere band tussen jou en je kind en tussen jou en je partner met een positievere sfeer binnen het gezin als gevolg. En dat al vaak binnen enkele weken!

 

Wat is speltherapie, beeldende therapie en muziektherapie (kindertherapie) ?

Met speltherapie verwerken kinderen ingrijpende of traumatische gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. De kracht van de therapie zit dan ook in het spel.
 
Met beeldende therapie geeft het kind op een specifieke manier uiting aan zijn (onbewuste) gevoelens en gedachten, zodat heling plaats kan vinden. 
 
Op het gebied van muziek doen we spelletjes zoals gericht luisteren, ademhalen, bewegen, spiegelen, negatieve gevoelens uiten en lachen. Waarom muziek? Muziek heeft voornamelijk met gevoel te maken: het wekt gevoelens op en ondersteunt ze.  Muziek kan jou meeslepen van de ene emotie naar de andere emotie en kan je ontspanning geven als je spanning voelt. Muziek kan je raken op bewust of onbewust niveau en werkt als een soort katalysator: gevoelens komen vrij waardoor blokkades in je lichaam opgeheven worden. Goed en gericht luisteren is een basisvoorwaarde om geluid of muziek tot je te laten komen. En last but not least: lachen heeft een zeer positief effect op je lichaam (bron: M. Matena en K. Flameng).

 

Ik leer je kind, op de manier die het beste bij hem past, om te gaan met wat hem dwars zit, zich te leren uiten op diverse manieren, ik ga samen met je kind op zoek naar wat er aan de hand is en zoeken we samen naar praktische oplossingen. Je kind leert zijn eigen capaciteiten en hulpbronnen aan te spannen en komt zo weer in zijn eigen kracht te staan wat zijn zelfvertrouwen doet groeien.

 

Kindertherapie is voor kinderen een leuke manier om hun frustraties te uiten en vervelende gebeurtenissen uit hun leven te verwerken. Het mooie hiervan is dat het datgene laat zien waar het kind mee worstelt. Het blijkt regelmatig dat kinderen dan ook een andere prioriteit aan een probleem geven wat weer voor inzichten zorgt bij hun ouders. En voor veel kinderen is het prettiger om hun zorgen met een vreemde te bespreken dan met papa of mama.

 

Wat is nu precies heet verschil tussen een kindertherapeut en een kindercoach?

Een kindercoach werkt vanuit het "hier en nu", een kindertherapeut gaat graven en werkt vaak meer aan de oorzaak van de problemen.       

 

Wanneer kan speltherapie ingezet worden?                                                                                                        Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarbij speltherapie ingezet kan worden: het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier, echtscheiding, ziekenhuisopname, uithuisplaatsing, misbruik, mishandeling (slachtoffer of getuige hiervan zijn), verhuizing, heimwee, acceptatieproblemen zoals adoptie, ziekte, samengesteld gezin, gedragsproblemen zoals angsten, emotionele problemen zoals zich niet of niet goed kunnen uiten bij verdriet, angst of boosheid, een negatief zelfbeeld, te weinig zelfvertrouwen, niet lekker in je vel zitten, als ontspanning, vol hoofd of gewoonweg niet weten wat zich afspeelt in het hoofd van je kind.

 

Speltherapie (waaronder beeldende therapie) kan bestaan uit:

- het spelen in o.a. de "zandbak"

- het maken en analyseren van tekeningen en schilderijen

- het doen van energetische- en ontspanningsoefeningen

- het aanreiken van praktische handvaten aan zowel kind als ouders/verzorgers

- het samenwerken in een herinneringsboek

- het voorlezen van therapeutische (zgn. "power") verhalen

- het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten

- het uitproberen van nieuw gedrag in een veilige omgeving

het maken van b.v. krachtvoorwerpen en aanmoedigingskaartjes, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen

- het (leren) benoemen van emoties en gevoelens en bespreekbaar maken van moeilijke gebeurtenissen

- mindmapping

 

nnnnnnDe spelsessies kunnen zowel in de praktijk als in de Venlose bossen plaatsvinden. In de vrije natuur, waar weinig prikkels zijn, doen we we leuke spelletjes op het gebied van:

- grenzen aangeven en verleggen

- risico's nemen

- leren vertrouwen

- zelfvertrouwen vergroten 

- woede en onmacht uiten

- mindfulness. 

 

Hoe werken kindertekeningen:

Gevoelens van je kind worden onbewust weergegeven in de tekening die het maakt. Door samen de tekening te analyseren wordt de tekening als het ware "levend" watje kind in contact brengt met de diepere lagen van zijn eigen psyche. Dit kan zelfs een begin zijn van een nieuw persoonlijk bewustwordingsproces. Een groeiproces met als doel "worden wie je werkelijk bent". Een proces waar menig ouder op latere leeftijd nog mee bezig is of zelfs nog niet mee begonnen is.

                                                         

Hoe werken energetische oefeningen:

Met dit soort oefeningen werken we met de energiestromen van het eigen lichaam om zo een zelfgenezend proces op gang te brengen. Afhankelijk van de problematiek krijgt je kind hier handvaten aangereikt. Leren naar het hart te luisteren, en oefeningen fout doen kan niet.

 

Hoe werken therapeutische verhalen:

Je kind herkent zichzelf (indirect) in het verhaal. Het leert zo zijn eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken en te gebruiken. Hierdoor leert je kind om te gaan met zijn angst/probleem/zorg.